Pää­siäi­se­nä 15.–18.4. har­ras­te­ryh­mät lomailevat

Pää­siäi­sen har­ras­te­ryh­mät lomai­le­vat. Val­men­nus­ryh­mil­le jouk­ku­een val­men­ta­jat ovat ilmoit­ta­neet pää­siäi­sen ajan tree­neis­tä erikseen. 

Kommentoi