Impuls­si


Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu yli 20 v. 
 

 Impuls­si

Impuls­si on ryh­mä niil­le, jot­ka ovat jos­kus (joukkue)voimistelleet ja kai­paa­vat nii­tä aiko­ja — voi­mis­te­lu­liik­kei­tä ja esiin­ty­mis­tä. Ryh­mä har­joit­te­lee ker­ran vii­kos­sa, ennen näy­tök­siä ja kiso­ja hie­man enemmän.

Tun­neil­la kes­ki­ty­tään voi­mis­te­luo­mi­nai­suuk­siin — muun muas­sa var­ta­lo­tek­niik­kaan, jal­ka­tek­niik­kaan, voi­man ja liik­ku­vuu­den yllä­pi­tä­mi­seen. Ryh­mä tekee itse tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun ohjel­mia, joil­la se esiin­tyy sekä seu­ran näy­tök­sis­sä että Voi­mis­te­lu­lii­ton Show-tapahtumissa.

Impuls­sin Val­ta­pe­li Kevät­ki­ma­ras­sa 2016. Kuvat Jou­ni Kallio. 

Kevään 2015 “Nai­nen naa­mion taka­na” ‑ohjel­ma.

 Impuls­si “Voi­mis­te­lu häi­käi­see” ‑näy­tök­ses­sä Sun Lah­ti ‑tapah­tu­mas­sa. Kuvat Jou­ko Keski-Santti