Jump­pa­tur­va 2021 — 2022

Kaik­ki Vih­ti-Gymin ohjaa­jat ja val­men­ta­jat on vakuu­tet­tu Poh­jo­lan ryh­mä­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la  nro 8627097–3. Vakuu­tuse­si­te löy­tyy tääl­tä.

Tapa­tur­man sat­tues­sa ohjaa­jan tulee ensik­si käy­dä lää­kä­ris­sä ja lähet­tää sen jäl­keen kor­vaus­ha­ke­mus Kelaan ja sit­ten vas­ta Poh­jo­laan —  jot­kin Poh­jo­lan sopi­mus­lää­kä­ria­se­mat saat­ta­vat lähet­tää las­kun suo­raan Poh­jo­laan.
 

Voi­mis­te­lu­lii­tos­sa vakuu­tus­asioi­ta hoi­taa Hele­na Hir­vo­nen, puh. (09) 549 0331 tai 040–182 1363.


Lisä­tie­toa vakuu­tuk­ses­ta löy­tyy Poh­jo­lan net­ti­si­vuil­ta: www.pohjola.fi>Yri­tys- ja yhtei­sö­asiak­kaat >Vahingot>Kumppanuusverkostot>Hoitolaitokset

tai puhe­li­mit­se nros­ta 0303 0303.