Kia­ra 2014–2016

Kia­ra, jouk­kue­voi­mis­te­lun esi­val­men­nus­ryh­mä vuon­na 2014–2016 syn­ty­neil­le voimistelijoille!

Jouk­kue har­joit­te­lee tavoit­teel­li­ses­ti kak­si ker­taa vii­kos­sa. Syk­syl­lä 2022 jouk­kue aloit­taa esiin­ty­mi­set Sta­ra ‑tapah­tu­mis­sa val­mis­tau­tuen tule­vai­suu­den 8–10 ‑vuo­tiai­den kilpailuihin. 

Har­joi­tusa­jat ja ‑pai­kat:

Tors­tai16:30–17:45Pal­loi­lusa­li, Kuoppis
Sun­nun­tai16:00–17:30Pal­loi­lusa­li, Kuoppis

Kia­ras­sa voimistelee:

  • Aamu
  • Aman­da
  • Isa­bel
  • Matil­da
  • Met­te
  • Nada
  • Oona
  • Rosa­lia
  • San­dra

Val­men­ta­jat ja yhteystiedot:

Aino Lai­ti­nen

[email protected]

Ven­la Tuomi 

[email protected]

Ali­sa Laitinen

[email protected]

Jouk­ku­ee­seen ote­taan mukaan innok­kai­ta voi­mis­te­li­joi­ta. Ole yhtey­des­sä jouk­ku­een val­men­ta­jiin ja sovi kokeilukerta!