Tule­vat tapahtumat

  2021Elo­kuu 
334.8.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
3317.8.Aikuis­ten ja per­he­lii­kun­nan ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa klo 18Net­ti­si­vuil­la
3318.8.Las­ten ja nuor­ten ilmoit­ta­tu­mi­nen alkaa klo 18Net­ti­si­vuil­la
3319.8.Aikuis­ten lii­kun­ta­tun­tien ohjaajainfoToi­mis­tol­la
3424.8.Ohjaa­jien kau­den pää­tös & avausRavin­to­la Invar
3429.8.Val­men­nus­joh­don koulutusTam­pe­re
3530.8.Kausi 2021–2022 alkaa 
    
  Syys­kuu 
366.9.Voi­mis­te­lu­val­men­ta­jien kausipalaveriToi­mis­to
366.9.Las­ten ja nuor­ten lii­kun­ta­tun­tien ohjaa­jien ohjaajainfoToi­mis­to
368.9.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
3711.9.Kou­lu­tus­päi­vä ohjaajilleKuop­pa­num­mi
3825.–26.9.Jouk­kue­voi­mis­te­lun alue­lei­ri: LiletteKisa­kal­lio
3825.9.Val­men­ta­jan päivä 
3928.9.Seu­ra­pai­ta­päi­vä 
    
  Loka­kuu 
409.10.Valo­ku­vaus­päi­väKuop­pa­num­mi
406.10.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
42 Syys­lo­ma 
4223.10.Cai­lap Cup: Lilet­te & AlessiaTur­ku
4330.10.Vih­ti-Gym 45v. GaalaLuk­sia
    
    
    
  Mar­ras­kuu 
443.11.Joh­to­kun­nan kokous + sään­tö­mää­räi­nen syyskokoysToi­mis­to
447.11.Elixi­ria Cup: Lilet­te & AlessiaTam­pe­re
446.11.Tan­vo Cup 1: Cla­ra, Lumia, Koren­not, Alegria, ImpulssiHuh­ta­suon yhte­näis­kou­lu, Jyväskylä
45.14.11.Espoo Cup: Lilet­te & AlessiaEspoo
4620.11.Voi­mis­te­lu­lii­ton syyskokous
4727.11.Jv Cup: Lilet­te & AlessiaVan­taa
4727.11.Tan­vo Cup2: Cla­ra, Lumia, Koren­not, Alegria, ImpulssiMänt­sä­lä
    
  Jou­lu­kuu 
481.12.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
484.12.Val­men­nus­joh­don koulutusHel­sin­ki
4911.12. tai 12.12.Jou­lu­juh­laLuk­sia?
 13.12–9.1.Jou­lu­lo­ma 
    
    
  2022 
  Tam­mi­kuu 
15.1.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
210.1.Jum­pat alkaa 
429.1.Tan­vo Cup 3: Cla­ra, Lumia, Koren­not, Alegria, Impuls­si ‑PERUTTUOulu
    
    
  Hel­mi­kuu 
52.2.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
55.2.Val­men­nus­joh­don koulutusHel­sin­ki
613.2.Chee­kil­pai­lut Start ete­lä: Vidal ja Viable(Van­taa) Virtuaalikisa
8 Hiih­to­lo­ma 
    
  Maa­lis­kuu 
92.3.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
1119.3.Cheer­kil­pai­lut Spi­rit 2: Viable ja VoimaJyväs­ky­lä
1225.–26.3.Jouk­kue­voi­mis­te­lun alue­lei­ri: LiletteKisa­kal­lio
1226.3.Cheer­kil­pai­lut Spi­rit 3: VirtualKuo­pio
1226.3.Voi­mis­te­lun ja tans­sin LUMO + Sta­ra: Litt­le StarVan­taa
1227.3.Tan­vo Cup 4: Cla­ra, Lumia, Koren­not, Alegria, ImpulssiHel­sin­ki
    
  Huh­ti­kuu 
142.4.TTNV Cup: Ales­sia ja LiletteTam­pe­re
146.4.Joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to
149.4.Gym­nae­stra­da yhteisharkkaMyyr­mä­ki
149.4.Chee­kil­pai­lut Super 2: VoimaVie­ru­mä­ki
1623.4.Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun mes­ta­ruus­kil­pai­lut: Cla­ra, Lumia, Koren­not, Alegria, ImpulssiJyväs­ky­lä
1624.4.Fors­sa Cup: Lilet­te ja AlessiaFors­sa
    
  Tou­ko­kuu 
184.5.Kevät­ko­kous ja joh­to­kun­nan kokousToi­mis­to 
187.5.Tan­Vo Cup: Cla­ra, Lumia, Koren­not, Alegria, ImpulssiOulu
187.5.Gant Cup: Lilet­te & AlessiaTur­ku
1914.5.Kevät­ki­ma­ra Luksia
19 15.5. Har­ras­te­jum­pat päättyvät 
19 15.5. Van­taa Cup ja Sta­ra: Lilet­te ja Rosalia Ener­gia Aree­na, Vantaa
    
    
  Kesä­kuu 
239.–12.6.Gym­nae­stra­da Tam­pe­re
2310.–12.6.12–14v. jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pa­sar­jo­jen mestaruuskilpailutTam­pe­re
2317.6.Joh­to­kun­nan suunnittelupäiväToi­mis­to
    
  Hei­nä­kuu 
  LOMA 
    
    
  Elo­kuu 
3531.8.Kausi 2021–2022 päättyy