Las­ten tun­tien ohjaajat

Annii­na Järvinen

Voi­mis­te­lu­kou­lu 6–8v.

Voi­mis­te­lu­kou­lu 8–10v.

San­na Nurmesniemi

Voi­mis­te­lu­kou­lu 5–6v.

Voi­mis­te­lu­kou­lu 10–12v.

Johan­na Määttä

Las­ten tans­si 4 — 5 v.,

Show­tans­si  9 — 11 v. 

Show­tans­si yli 12 v.

Satu Ekström

Nin­ja­Gym 4–6v.

Hel­mi Mäntynen

Las­ten­tans­si Litt­leS­tar 6–8v.

Essi Män­nik­kö

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Sue Haak­si

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Eli­na Broman

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Vil­le Kataja

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Kia Yli-Kan­ka­hi­la

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Iiris Niuk­ka­nen

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.

Hel­mi Lehtonen

Har­ras­te Cheer­lea­ding Vivid 6–9v.

Har­ras­te Cheer­lea­ding Volant yli 10v.