Cla­ra

Jouk­kue

Cla­ra on vuo­si­na 2010 — 2011 syn­ty­nei­den tyt­tö­jen tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kue. Cla­ra osal­lis­tuu tavoit­teel­li­ses­ti tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin 8–11 vuo­tiai­den sarjassa.

Har­joi­tuk­set

Har­joi­tu­tusa­jat- ja pai­kat kau­del­la 2021–2022

Tiis­tai16:30–18:00Tans­sis­tu­dio (balet­ti)
Tors­tai17:00–19:00Ota­lam­men koulu
Sun­nun­tai15:30–18:00Tans­si­sa­li, Kuoppis

Voi­mis­te­li­jat

 • Aava
 • Ellen
 • Mai­ja
 • Eeri­ka
 • Yanet­te
 • Jadea
 • Matil­da
 • Nel­la
 • Iida
 • Lilian
 • Hen­na­rii­na
 • Kii­ra
 • Wil­hel­mi­na

Yhteys­hen­ki­löt

Val­men­ta­ja: Hel­mi Haa­pa­ran­ta ([email protected])

Val­men­ta­ja: Suvi Halonen

Balet­ti: Iri­na Toropcina

Jouk­ku­een­joh­ta­ja: Johan­na Lehtisalo

Olet­ko kiin­nos­tu­nut voi­mis­te­le­maan Clarassa?

Jouk­ku­ee­seen ote­taan mukaan jouk­ku­een voi­mis­te­li­joi­den kans­sa samal­la tai­to­ta­sol­la ole­via voi­mis­te­lu- tai tans­si­taus­tan omaa­via vuon­na 2010–2011 syn­ty­nei­tä. Olet­han yhtey­des­sä jouk­ku­een val­men­ta­jiin sopiak­seen kokeilukerran.