Rosa­lia 2013 ‑2015

Jouk­kue

Rosa­lia on tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun val­men­nus­ryh­mä vuo­si­na 2013–2015 syn­ty­neil­le voi­mis­te­li­joil­le. Jouk­kue on perus­tet­tu syk­syl­lä 2021. Jouk­kue har­joit­te­lee tavoit­teel­li­ses­ti ja täh­tää tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin tule­vai­suu­des­sa. Pää­ta­voit­tee­na on kas­vat­taa voi­mis­te­lun laji­tai­to­ja huo­mioi­den val­men­nus­ryh­män ikä­ta­so ja osal­lis­tua Sta­ra-tapah­tu­miin sekä tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kisoihin. 

Har­joi­tuk­set

Har­joi­tusa­jat ja ‑pai­kat kau­del­la 2022–2023

Tors­tai klo 17.00–18.30Ota­lam­men koulu
Sun­nun­tai klo 14.30–16.00Kuop­pa­num­men kou­lu, tanssisali

Voi­mis­te­li­jat

Jouk­ku­ees­sa voi­mis­te­lee täl­lä het­kel­lä 10 voi­mis­te­li­jaa. Jouk­ku­ee­seen ote­taan uusia voi­mis­te­li­joi­ta mukaan. Ole yhtey­des­sä jouk­ku­een val­men­ta­jiin ja sovi kokeilukerta!

Val­men­ta­jat

San­na Nur­mes­nie­mi: [email protected]

Arja Puro: [email protected]

Apu­val­men­ta­jat Saga Puis­to ja Jila Marttinen