Vidal

TERVETULOA VIDALIN JOUKKUESIVUILLE !

Vidal on syk­syl­lä 2015 perus­tet­tu minien alkeiskilparyhmä.

Täl­lä het­kel­lä jouk­ku­ees­sa urhei­lee 30 urhei­li­jaa. Jouk­kue tree­naa 1–2 ker­taa vii­kos­sa kau­del­la 2019.

Voit seu­ra­ta tree­naa­mis­tam­me ins­ta­gra­mis­sa käyt­tä­jäl­tä @vgcvidal

Vidal May Mad­ness ‑kil­pai­lus­sa 2019
Kuva: Tero Wes­ter Photography

Kuvia

Jou­lu­juh­la 2016
Christ­mas Cheer Cup 2017

Jou­lu­juh­la 2015
May Mad­ness kil­pai­lut 2016, kuva: Tero Wester
Kevät­ki­ma­ra 2016, kuva: Jou­ni Kallio

Tree­nit & Tapahtumat

Tree­ni­pai­kat:

Huh­mar­num­men kou­lu — Pih­ti­sil­lan­tie 303, 03150 Huhmari

Vih­din Yhteis­kou­lu — Nie­toin­ku­ja 1, 03400 Vihti

Kuop­pa­num­men kou­lu­kes­kus — Kuop­pa­num­men­tie 18, 03100 Nummela

Luk­sia — Ojak­ka­lan­tie 2, 03100 Nummela

Sol­val­la — Nuuk­sion­tie 82, 02100 Espoo

Loh­jan voi­mis­te­luklu­bi — Vap­pu­lan­tie 474, 08200 Lohja

Yhteys­tie­dot

Val­men­ta­jat: 

Päi­vi Lah­ti, Hel­mi Tor­mi­lai­nen, Elsa Kankkunen

Apu­val­men­ta­jat:

Son­ja Keitaanranta

Pois­sao­loil­moi­tuk­set:

MyClub (Huol­ta­jien WhatsApp-ryhmä)

Yhtey­de­no­tot: 

[email protected]