Lii­kun­ta­pai­kat

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin jump­pia pide­tään useas­sa eri toimipaikassa.

Kuop­pa­num­men koulukeskus

Kuop­pa­num­men­tie 18, 03100 Nummela

Kuop­pa­num­men kou­lul­la on käy­tös­sä kak­si salia: Tans­si­sa­li (Tans­si) ja Pal­loi­lusa­li (Pal­loi­lu). Kou­lun ulko-ovet ovat aina lukit­tui­na. Ohjaa­ja tulee avaa­maan ovia noin 10 minut­tiia ennen tun­nin alka­mis­ta. Saa­vut­han tun­nil­le ajoissa!

Pal­loi­lusa­li                        

Kuop­pa­num­men kou­lu­kes­kuk­ses­sa, Kuop­pa­num­men­tien puo­lei­sel­la sivul­la ole­vas­ta pää­oves­ta sisään ja vasemmalle.

Tans­si­sa­li                             

Kuop­pa­num­men kou­lu­kes­kuk­ses­sa, jää­hal­lin puo­lei­sel­la sivul­la ole­vas­ta oves­ta sisään ja toi­seen kerrokseen.

Autot pysä­köi­dään Kuop­pa­num­men kou­lun vie­rei­sel­le pal­loi­lu­hal­lin park­ki­pai­kal­le. Pal­loi­lusa­lin oven edes­sä ole­val­le piha-alu­eel­le ei saa pysä­köi­dä autoa! Kysees­sä on pelas­tus­tie. Pol­ku­pyö­rät tulee jät­tää niil­le tar­koi­tet­tui­hin pyörätelineisiin.

Huh­mar­num­men koulu

Pih­ti­sil­lan­tie 109, 03510 Huhmari

Luk­sia, Län­si-Uuden­maan ammattikoulutuskuntayhtymä

Ojak­ka­lan­tie 2, 03100 Num­me­la — Luk­sian lii­kun­ta­sa­liin kul­je­te­taan ylä­pi­hal­la ole­van oven kaut­ta, ei pää­oven kautta

Num­me­lan kou­lu

Väi­nä­möi­sen­tie 9, 03100 Nummela

Num­me­lan työ­väen­ta­lo Rientola

Lois­kaa­jan­tie 8, 03100 Nummela

Num­me­lan uimahalli

Vesi­kan­san­tie 17, 03100 Nummela

Ojak­ka­lan koulu

Num­mi­tie 21, 03250 Ojakkala