Vuo­den palkitut

Vuon­na 2018 muu­tet­tiin käy­tän­töä ja jat­kos­sa jou­lu­na pal­ki­taan cheer­lea­ding-val­men­ta­ja ja/tai ohjaa­ja ja kevääl­lä vuo­den voi­mis­te­lu­val­men­ta­ja ja/tai ohjaaja

VUODEN CHEERLEADING-VALMENTAJA (pal­ki­taan jouluna)

2018                     Taru Salonen

2021 Iiris Niukkanen

VUODEN CHEERLEADING-OHJAAJA

2018                      Oona Nissi 

2019                      Jemi­na Viherkanto

VUODEN VOIMISTELUVALMENTAJA

2019                       Anna Rantanen

2022 Hel­mi Haa­pa­ran­ta ja Suvi Halonen


VUODEN JUMPPARI (pal­ki­taan keväällä)

2006–2007             Tuu­la Harju

2007–2008             Kai­ja Valo

2008–2009             Riit­ta Takanen 

2009–2010             Taru Suikkari

2010–2011             Mari­ta Heikkilä

2011–2012             Hei­di Hirvonen

2012–2013             Hei­di Huusko

2013–2014             Anne Palmèn

2014–2015             Kaa­ri­na Alasentie

2015–2016             Marian­ne Ilkanheimo

2016 — 2017           Ulla Linnavuori

2017 — 2018           Sinik­ka Peromaa

2018 — 2019           Jaa­na Kai­nu­lai­nen
 

VUODEN TALKOOLAINEN (pal­ki­taan jouluna)

2009                    Anne Toivakainen

2010                    Sir­pa Järvinen

2011                    Tii­na ja Mar­kus Laitinen

2012                    Pek­ka Salonen

2013                    Rai­sa Räsänen

2014                    Maa­rit Tampio

2015                    Tuo­mas Tiainen

2016                    Miia-Maria Hiltunen

2017                    SPR:n ryh­mä: Mai­sa Seli­mä­ki, Mar­jat­ta Leh­ta­mo ja Lei­la Tiainen 

2018                    Taru Ek

2019.                   Vil­le Kataja

VUODEN OHJAAJA (pal­ki­taan jou­lu­na, aikoi­naan jos­kus myös keväisin)

1990                    Heli Hämäläinen

1991                    Päi­vi Laitala

1992                    Suvi Jokiranta

1993                    Päi­vi Laitala

1994                    Airi Hyvönen

1995                    Sari Laitala

1996                    Kris­ta Mattila

1997                    Vir­pi Leino

1998                    12–14 vuo­tiai­den joukkue

1999                    Mer­ja Lehtosalo

2000                    Pau­lii­na Merikallio

2001                    Kris­tii­na Jär­vi­nen ja Mar­jaa­na Toivakainen

2002                    Päi­vi Laitala

2003                    Anni Leino

2004                    Heli Hämäläinen

2005                    Aulik­ki Joenrinne

2006                    Vir­pi Leino

2007                    Tuu­lik­ki Lindström

2008                    Päi­vi Askola

2009                    Mer­ja Lehtosalo

2010                    Anne Mehtonen

2011                    Johan­na Ranta

2012                    Aulik­ki Joenrinne

2013                    Mer­vi ja Eli­na Huhtinen

2014                    Tiia Man­ni­nen ja Het­ti Tammijoki

2015                    Juk­ka Saros ja Vesa Patrikainen

2016                    Eli­na Lindholm

2017                    Johan­na Määttä

2022 Annii­na Järvinen

VUODEN VALMENTAJA (pal­ki­taan keväällä)

2006–2007             Kris­tii­na Jär­vi­nen, Satu Rau­tia­la, Mar­jaa­na Toi­va­kai­nen ja Lin­da Loukasmäki

2008–2009             Min­na Laapas

2009–2010             Kris­tii­na Jär­vi­nen ja Satu Rautiala

2010–2011             12 – 14 –vuo­tiai­den jouk­kue Kobrat

2012–2013             Taru Salonen

2013–2014             Vee­ra Lind­holm, Karo­lii­na Kos­ki, Pip­sa Soikkeli

2015–2016             Kat­ja Haka­la ja Mir­ka Räsänen

2016 — 2017           Karo­lii­na Kos­ki ja Vee­ra Lindholm

2017- 2018            Kris­tii­na Jär­vi­nen ja Satu Rau­tia­la
 

VUODEN JUNIORIVALMENTAJA (pal­ki­taan noin kah­den vuo­den välein keväisin)

2009 — 2010     Kat­ja Hakala

2011  — 2012    Mil­la Hento

2014 — 2015    Noo­ra Launonen