Jäsen­re­kis­te­ri ja ilmoittautuminen

Olet­ko uusi liik­ku­ja? Rekis­te­röi­dy jäsen­re­kis­te­riin täs­tä! Rekis­te­röi­ty­mi­nen on avoin­na koko ajan!

Ilmoit­tau­du täs­tä lii­kun­ta­ryh­miin. Voit ilmoit­tau­tua ryh­miin, kun olet rekis­te­röi­ty­nyt jäsenrekisteriin. 

Aika­tau­lu

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kevät­kau­del­le uusil­le jäse­nil­le alkaa 5.1.2023 klo 18! Syys­kau­del­le osal­lis­tu­nei­den ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua kevätkaudelle!

Aikui­set ja per­he­lii­kun­ta ilmot­tau­tu­mi­nen avau­tuu kes­ki­viik­ko­na 17.8.2022 klo 18.00

Lap­set ja nuo­ret  ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tuu tors­tai­na 18.8.2022 klo 18.00

Ongel­ma­ti­lan­teis­sa lähe­tä säh­kö­pos­tia toimi[email protected]. Vas­taam­me mah­dol­li­sim­man pian!

HUOM: Ilmoit­tau­tues­sa ilmoit­tau­dut suo­raan myös kevät­kau­del­le. Mikä­li et halua syys­kau­den jäl­keen enää jat­kaa kevät­kau­del­le, tulee sinun ilmoit­taa sii­tä 31.12.2022 men­nes­sä osoit­tee­seen [email protected]

Jäsen­mak­su mak­se­taan ker­ran (ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä). Kausi­mak­sut las­ku­te­taan syk­syl­lä ja kevääl­lä. Kat­so uudis­tu­nut hin­ta­tau­luk­ko tääl­tä.