Kesä­lei­ri 2022

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym jär­jes­tää Kesä­lei­rin vuon­na 2015–2010 syn­ty­neil­le lap­sil­le kesä­kuus­sa 2022. 

Nel­jä päi­väi­nen lei­ri jär­jes­te­tään Num­me­lan kou­lul­la 20.–23.6. Lei­ril­lä on ohjat­tua toi­min­taa klo 9–15, mut­ta ohjaa­jat ovat pai­kal­la klo 8–16.

Lei­ril­lä lii­ku­taan moni­puo­li­ses­ti sisäl­lä ja ulko­na, tutus­tu­taan voi­mis­te­luun ja cheerleadingiin.

Lei­rin hin­ta jäse­nil­le 100€ ja ei jäse­nil­le 120€ sisäl­täen lounaan. 

Lei­ri-ilmoit­tau­tu­mi­nen 18.3.–15.5.

Herä­si­kö sinul­la kysyt­tä­vää lei­ris­tä? Ole yhtey­des­sä [email protected]