Kesä­lei­ri 2023

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym jär­jes­tää Kesä­lei­rin vuon­na 2016–2011 syn­ty­neil­le lap­sil­le kesä­kuus­sa 2023. 

Nel­jä päi­väi­nen lei­ri jär­jes­te­tään Kuop­pa­num­men kou­lul­la 19.–22.6. Lei­ril­lä on ohjat­tua toi­min­taa klo 9–16.

Lei­ril­lä lii­ku­taan moni­puo­li­ses­ti sisäl­lä ja ulko­na, tutus­tu­taan voi­mis­te­luun ja cheerleadingiin.

Lei­rin hin­ta 110€ sisäl­täen lounaan. 

Lei­ri-ilmoit­tau­tu­mi­nen 20.3.–20.5.2023

Ilmoit­tau­du lei­ril­le täs­tä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen vaa­tii rekis­te­röi­ty­mi­sen Hoi­ka ‑jäsen­re­kis­te­riin. Jos et ole vie­lä rekis­te­röi­ty­nyt, tee se ennen ilmoit­tau­tu­mis­ta! Täs­tä rekisteröitymään.

Herä­si­kö sinul­la kysyt­tä­vää lei­ris­tä? Ole yhtey­des­sä [email protected]