Viable

TERVETULOA VIABLEN JOUKKUESIVUILLE! 

Kuva: Tero Wes­ter Photography

Viable, cheer minit

Viable on Vih­ti-Gymin minien level 2 edus­tus­jouk­kue, joka koos­tuu n. 20 urhei­li­jas­ta. Osa on har­ras­ta­nut lajia jo useam­man vuo­den, osa on muka­na ensim­mäis­tä vuot­ta. Viable tree­naa 2–3 ker­taa vii­kos­sa. Vuon­na 2019 Viable osal­lis­tuu mah­dol­li­sim­man moniin kil­pai­lui­hin. Jouk­ku­ee­seen kar­si­taan Try Out ‑tilai­suuk­sien kaut­ta, joi­ta jär­jes­te­tään ker­ran vuo­des­sa, mut­ta jouk­kuet­ta saa­te­taan täy­den­tää kesäi­sin. Jos haluat lisää tie­toa ota roh­keas­ti yhteyt­tä val­men­ta­jiin! 

Voit seu­ra­ta Viablen tree­naa­mis­ta Ins­ta­gra­mis­ta käyt­tä­jäl­tä @vgcviable

Kuvat

Yhteys­tie­dot

Val­men­ta­jat:

Taru Salo­nen, Kai­sa Pit­kä­nen, Kia Yli-Kan­ka­hi­la ja Son­ja Määttä.

Pois­sao­loil­moi­tuk­set:

MyClu­biin

Yhteys­tie­dot: 

Seu­ra:

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry.

Enä­jär­ven­tie 3

03100 Num­me­la

 [email protected]