Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous 4.5. klo 17:30

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set asiat

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 4.5.2022 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon kerhohuoneisto).

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set kevätkokousasiat. 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!

Kommentoi