Roosa Järventausta

Kesä­jump­pia Num­me­lan koululla

Jär­jes­täm­me aikui­sil­le kesä­jump­pia Num­me­lan kou­lul­la. Sisään­käyn­ti tapah­tuu Han­nan­ka­dun puo­lel­ta, kou­lun park­ki­pai­kan koh­dal­ta. Mak­su 5€/jumppa (käteinen/korttimaksu/mobilepay) 17.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 24.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 31.5. Soi­len kehon­huol­to klo 18–19 7.6. Marian lihas­kun­to­jump­pa klo 18.30–19.30 14.6. Marian lihas­kun­to­jump­pa klo 18.30–19.30 21.6. Ninan kehon­huol­to klo 18.30–19.30 28.6. Ninan kehon­huol­to klo 18.30–19.30 Mukaan tar­vit­set oman maton sekä …

Kesä­jump­pia Num­me­lan kou­lul­la Lue lisää »

Vih­ti-Gym etsii seuratyöntekijää!

Seu­ral­lem­me on avau­tu­mas­sa täy­sin uusi työpaikka!Jotta voim­me pal­vel­la jäse­niäm­me entis­tä parem­min ja kehit­tää seu­raa toi­mi­vam­mak­si, olem­me avan­neet seu­ra­työn­te­ki­jän pai­kan hakuun. Pää­set luke­maan työ­teh­tä­väs­tä tar­kem­min tääl­tä: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/2bfa85b5-c91d-46dc-99ff-67578852917d/fi

Kai­kil­le avoin mara­ton­jump­pa 7.5. klo 11–14

Jär­jes­täm­me kai­kil­le avoi­men mara­ton­jum­pan lau­an­tai­na 7.5. Kuop­pa­num­men pal­loi­lusa­lis­sa klo 11–14. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat Johan­na Määt­tä sekä Han­na Sie­vi­nen klo 11–12 Kiin­tey­tys­jump­pa Klo 12–13 Zum­ba Klo 13–14 Kehon­huol­to Tun­neil­le tar­vit­set mukaan juo­ma­pul­lon ja oman maton. Mara­ton­jump­paan ilmai­nen pääsy!

Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous 4.5. klo 17:30

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set asiat Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 4.5.2022 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­neis­to). Esil­lä sään­tö­mää­räi­set kevät­ko­kous­asiat.  Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!