Kevät­kau­den ilmoit­tau­tu­mi­nen uusil­le jäse­nil­le 5.1.2023 klo 18 alkaen!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kevät­kau­del­le uusil­le jäse­nil­le alkaa 5.1.2023 klo 18! Syys­kau­del­le osal­lis­tu­nei­den ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua kevät­kau­del­le erikseen. 

Rekis­te­röi­ty­mi­nen on aina auki. Täs­tä pää­set rekis­te­röi­ty­mään jäsenrekisteriin. 

Täs­tä pää­set ilmoit­tau­tu­maan ryhmiin.