Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin etsii kau­del­le 2023–2024 uusia jäse­niä johtokuntaan!

Nyt on oiva tilai­suus pääs­tä vai­kut­ta­maan, kehit­tä­mään ja ideoi­maan tule­vai­suu­den Vihti-Gymiä🤩

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gymin etsii kau­del­le 2023–2024 uusia jäse­niä (1–2kpl) joh­to­kun­taan sekä puheenjohtajaa. 

Mitä etsim­me?

  • Idea­ri­kas­ta
  • Toi­meen tarttuvaa
  • Seu­ra­maa­il­mas­ta kiinnostunutta
  • Vas­tuul­lis­ta toimijaa

Kau­den 2023–2024 joh­to­kun­ta vali­taan seu­ran kevät­ko­kouk­ses­sa 3.5.2023. Uusi toi­min­ta­kausi alkaa 1.9. alkaen. Joh­to­kun­nan jäsen­ten toi­mi­kausi on kak­si­vuo­ti­nen ja puheen­joh­ta­jan vuoden. 

Kyse­lyt joh­to­kun­nan pai­kois­ta tai puheen­joh­ta­juu­des­ta Roo­sal­le osoit­tee­seen roosa(at)vihti-gym.fi