Vih­ti-Gym etsii seuratyöntekijää!

Seu­ral­lem­me on avau­tu­mas­sa täy­sin uusi työpaikka!Jotta voim­me pal­vel­la jäse­niäm­me entis­tä parem­min ja kehit­tää seu­raa toi­mi­vam­mak­si, olem­me avan­neet seu­ra­työn­te­ki­jän pai­kan hakuun. Pää­set luke­maan työ­teh­tä­väs­tä tar­kem­min tääl­tä: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/2bfa85b5-c91d-46dc-99ff-67578852917d/fi

Kommentoi