10.3. ZUMBA peruttu

Jou­dum­me peru­maan tämän iltai­sen ZUMBA ‑tun­nin ohjaa­jan äkil­li­sen sai­ras­tu­mi­sen vuok­si. Osal­lis­tu­jia on tie­do­tet­tu säh­kö­pos­til­la peruutuksesta. 

Kommentoi