Aikuis­lii­kun­ta alkaa aikai­sin­taan 25.1. Las­ten & nuor­ten lii­kun­nan tilan­net­ta seurataan

Hei,

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on mää­rän­nyt aikuis­lii­kun­taa & per­he­lii­kun­taa kos­ke­vat rajoi­tuk­set jat­ku­maan 24.1. asti. Näin ollen aikuis­lii­kun­ta & per­he­lii­kun­ta alkaa Vih­ti-Gymis­sä 25.1. alkaen. 

Koro­na­mi­nis­te­riö­ryh­mä suo­sit­taa myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­sia tauol­le. Asias­ta ei ole kui­ten­kaan vie­lä annet­tu mää­räys­tä. Odo­tam­me Avin ja Perus­kun­tayh­ty­mä Kar­via­sen sekä Vih­din kun­nan pää­tök­siä. Tie­do­tam­me jäse­nis­tö, mikä­li jou­dum­me lait­ta­maan myös las­ten ja nuor­ten ryh­mät tauolle. 

Tal­vi­sin terveisin,

Roo­sa Järventausta

Puheen­joh­ta­ja 

Lii­kun­ta­seu­ra Vihti-Gym 

Kommentoi