Aikuis­lii­kun­nan ja per­he­lii­kun­nan rajoi­tuk­sia jat­ke­taan kes­tä­mään 7.2. asti


Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on jat­ka­nut aikui­siin koh­dis­tu­via rajoi­tuk­sia. Uudet rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa 25.1–7.2. Näin ollen aikuis­lii­kun­ta ja per­he­lii­kun­ta pää­se­vät aloit­ta­maan kevät­kau­ten­sa vas­ta 8.2. alkaen.

Kommentoi