Ilmoit­tau­du alus­ta­vas­ti mukaan Gym­nae­stra­daan Tampereelle!


Läh­de mukaan kesän 2022 lii­kut­ta­vim­paan koko per­heen tapah­tu­maan Tam­pe­reel­le.

Läh­de mukaan kesän 2022 lii­kut­ta­vim­paan koko per­heen tapah­tu­maan Tam­pe­reel­le. Suo­mi Gym­nae­stra­da on tapah­tu­ma, johon voit osal­lis­tua esiin­ty­mäl­lä, kat­so­mal­la, huol­ta­ja­na tai vaik­ka tal­koo­voi­ma­na ilman mitään aijem­paa koke­mus­ta voi­mis­te­lus­ta. 

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym on osal­lis­tu­nut jo monien vuo­sien ajan san­koin jou­koin kent­tä­oh­jel­miin, joten voit roh­keas­ti läh­teä mukaan tähän upe­aan poruk­kaan. Kent­tä­oh­jel­mat ovat sato­jen har­ras­ta­jien suu­ria ohjel­mia, ja nii­hin osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le mah­dol­lis­ta.

Alus­ta­va ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt avoin­na. Alus­ta­van ilmoit­tau­tu­mi­sen loma­ke löy­tyy link­ki­nä ohes­sa. Käy myös kurk­kaa­mas­sa https://gymnaestrada.fi/ ja tus­tus­tu lisää tapah­tu­maan. Ota yhteyt­tä Vih­ti-Gymin tapah­tu­man yhteys­hen­ki­löön Annii­na Jär­vi­seen kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä jarvian89 (a) gmail.com.

Etsi­tään yhdes­sä sinul­le paras vaih­toeh­to kent­tä­oh­jel­mis­ta tai roo­lis­ta miten pää­set par­hai­ten koke­muk­seen mukaan. Ilmoit­tau­du alus­ta­vas­ti mukaan: https://forms.gle/azn9JWuy3SXSkjAF7

Kommentoi