Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous 3.11. klo 17:30

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set asiat

Lii­kun­ta­seu­ra Vih­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 3.11..2021 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon kerhohuoneisto).

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set syys­ko­kous­asiat sekä sään­tö­muu­tos kos­kien mm. oikeus­kel­po­sien yhtei­sö­jen kan­na­tus­jä­se­nyyk­siä ja kokouk­sien sekä lii­kun­ta­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä myös etänä. 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!

Kommentoi