åbo analytics

Ilmoit­tau­du alus­ta­vas­ti mukaan Gym­nae­stra­daan Tampereelle!

Läh­de mukaan kesän 2022 lii­kut­ta­vim­paan koko per­heen tapah­tu­maan Tam­pe­reel­le. Läh­de mukaan kesän 2022 lii­kut­ta­vim­paan koko per­heen tapah­tu­maan Tam­pe­reel­le. Suo­mi Gym­nae­stra­da on tapah­tu­ma, johon voit osal­lis­tua esiin­ty­mäl­lä, kat­so­mal­la, huol­ta­ja­na tai vaik­ka tal­koo­voi­ma­na ilman mitään aijem­paa koke­mus­ta voi­mis­te­lus­ta.  Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym on osal­lis­tu­nut jo monien vuo­sien ajan san­koin jou­koin kent­tä­oh­jel­miin, joten voit roh­keas­ti läh­teä mukaan tähän upe­aan poruk­kaan. Kent­tä­oh­jel­mat ovat satojen …

Ilmoit­tau­du alus­ta­vas­ti mukaan Gym­nae­stra­daan Tam­pe­reel­le! Lue lisää »

Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous 3.11. klo 17:30

Esil­lä sään­tö­mää­räi­set asiat Lii­kun­ta­seu­ra Vih­­ti-Gym ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 3.11..2021 klo 17:30 seu­ran toi­mis­tol­la, Enä­jär­ven­tie 3, 03100 Num­me­la (Ojak­ka­lan­tien K‑marketin ala­puo­lel­la ole­van ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­neis­to). Esil­lä sään­tö­mää­räi­set syys­ko­kous­asiat sekä sään­tö­muu­tos kos­kien mm. oikeus­kel­po­sien yhtei­sö­jen kan­na­tus­jä­se­nyyk­siä ja kokouk­sien sekä lii­kun­ta­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä myös etä­nä.  Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kaik­ki jäsenet!