Per­he­Gym 3 — 4 v. aikui­sen kanssa

Tun­tien kuvauk­set löy­dät Har­ras­te­ryh­mät-sivul­ta.  

Aika                  Ryhmä Ikä               Paik­ka     Ohjaajat
  
Tiis­tai     
17:10 — 18:00    Perheliikunta3 — 4 v.Pal­loi­lusa­li     Johan­na Määttä

Pidä­täm­me oikeu­det muutoksiin.