Lumia

Lumia on vuo­si­na 2007 — 2009 syn­ty­nei­den tyt­tö­jen tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun jouk­kue, joka aloit­ti tans­sil­li­ses­sa voi­mis­te­lus­sa kisaa­mi­sen kau­del­la 2019 — 2020. Ryh­mään kuu­luu kuusi rei­pas­ta tyt­töä: Isa­bel­la, Julia, Kai­sa, Lil­ja, Mil­la, ja Jila. Ryh­mä siir­tyy kil­pai­lee 12–15  ‑vuo­tiai­den sar­jas­sa. Jouk­kue har­joit­te­lee 3 krt viikossa.

Val­men­ta­jat

Kris­tii­na Jär­vi­nen, Annii­na Jär­vi­nen ja Arja Puro