Las­ten lii­kun­ta, 3 — 12-vuotiaat

Tun­tien kuvauk­set löy­dät Har­ras­te­ryh­mät-sivul­ta. 

Pidä­täm­me oikeu­det muutoksiin.

AikaRyh­mäIkäPaik­kaOhjaa­jat
     
Maa­nan­tai    
16:30 — 17:15Voi­mis­te­lu­kou­lu8 ‑10v.Kuop­pa­num­mi, TanssisaliAnnii­na Jär­vi­nen, apuoh­jaa­ja Mil­la Marttinen
17:15 — 18:00Voi­mis­te­lu­kou­lu6 — 8v.Kuop­pa­num­mi, TanssisaliAnnii­na Jär­vi­nen, apuoh­jaa­ja Mil­la Marttinen
     
Tiis­tai    
18:00 –19:00Show­tans­si9 ‑11v.Kuoppanummi,PalloilusaliJohan­na Määttä
     
Kes­ki­viik­ko    
17:00 – 18:00Las­ten­tans­si4- 5v.Ojak­ka­lan kouluJohan­na Määt­tä, apuoh­jaa­ja Eli­se Tuominen
     
Tors­tai    
16:45 – 17:30Nin­ja­Gym4 — 6v.Kuop­pa­num­mi, PalloilusaliSatu Ekström, apuoh­jaa­jat Nata­lia Iko­nen ja Jose­fi­na Ikonen
19:00 – 20:00Voi­mis­te­lu­kou­lu10–12 v.Ota­lam­men kouluSan­na Nurmesniemi
     
Sun­nun­tai    
12:00 – 13:00Las­ten­tans­si Litt­le Star6–9v.Kuop­pa­num­mi, TanssisaliHel­mi Män­ty­nen, apuoh­jaa­ja Jen­nii­na Merikallio
12:45 –13:45Vivid, Cheer­lea­din­gin harrasteryhmä6–9v.Huh­mar­num­men kouluKia Yli-Kan­ka­hi­la, Vil­le Kataja,Helmi Leh­to­nen, Sue Haaksi,Anna Haak­si, Eli­na Bro­man ja Essi Män­nik­kö, Nel­li Peltonen
13:00 – 14:00Voi­mis­te­lu­kou­lu5–6v.Kuop­pa­num­mi, TanssisaliSan­na Nur­mes­nie­mi, apuoh­jaa­ja Julia Eriksson
14:00 –15.15Volant, Cheer­lea­ding harrasteryhmäyli 10v.Huh­mar­num­men kouluKia Yli-Kan­ka­hi­la, Vil­le Kataja,Helmi Leh­to­nen, Sue Haaksi,Anna Haak­si, Eli­na Bro­man ja Essi Män­nik­kö, Nel­li Peltonen