Rosa­lia2013-2015

Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun esi­val­men­nus­ryh­mä Rosa­lia on perus­tet­tu syk­syl­lä 2021 ja tar­koi­tet­tu kai­kil­le innok­kail­le voi­mis­te­li­joil­le, jot­ka ovat syn­ty­neet vuo­si­na 2013–2015!

Jouk­kue har­joit­te­lee tavoit­teel­li­ses­ti ja täh­tää tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin tulevaisuudessa.

Jouk­ku­ee­seen ote­taan uusia voi­mis­te­li­joi­ta mukaan. Ole yhtey­des­sä jouk­ku­een val­men­ta­jiin ja sovi kokeilukerta!

San­na Nur­mes­nie­mi: [email protected]

Arja Puro: [email protected]