Cheer­lea­ding

Tun­tien kuvauk­set löy­dät har­ras­tus­ryh­mät ja Val­men­nus­ryh­mät-sivul­ta.

Har­ras­te­ryh­mä Vivid 6 — 9 v. Val­men­ta­jat: Essi Män­nik­kö, Sue Haak­si, Eli­na Bro­man, Vil­le Kata­ja, Kia Yli-Kan­ka­hi­la, Iiris Niuk­ka­nen, Hel­mi Leh­to­nen ja apuoh­jaa­ja Anna Haak­si ja Nel­li Peltonen

Sun­nun­tai12:45 — 13:45Huh­mar­num­men koulu

Har­ras­te­ryh­mä Volant yli 7 — 9 v. Val­men­ta­jat: Essi Män­nik­kö, Sue Haak­si, Eli­na Bro­man, Vil­le Kata­ja, Kia Yli-Kan­ka­hi­la, Iiris Niuk­ka­nen, Hel­mi Leh­to­nen ja apuoh­jaa­ja Anna Haak­si ja Nel­li Peltonen

Sun­nun­tai14:00 — 15:15Huh­mar­num­men koulu


Vidal 8 — 12 v. Val­men­ta­jat: Päi­vi Lah­ti, Anni­ka Saa­ja­ka­ri, Camil­la Kun­nas, Hel­mi Leh­to­nen ja Inka Kärkkäinen

Tors­tai17:00–19:00Luk­sia (vk 37 alkaen)
Sun­nun­tai15:30 — 17:30Huh­mar­num­men koulu

Viable 8 — 13 v. Val­men­ta­jat: Essi Män­nik­kö, Fan­ny Vär­ri, Iiris Niuk­ka­nen, Mil­la Tulo­nen, Pet­ra Marin ja Vera Niemi

Tiis­tai18:00–20:00      Luk­sia (vk 37 alkaen)
Tors­tai18:00–20:00Luk­sia (vk 37 alkaen)
Sun­nun­tai15:45–17:45Huh­mar­num­men koulu

Vir­tual 12 ‑16 v. Val­men­ta­jat: Sue Haak­si, Iiris Niuk­ka­nen, Inka Kärk­käi­nen, Pau­lii­na Pit­kä­nen ja Viveca Sohlberg

Maa­nan­tai19:00–20:30Luk­sia (vk 37 alkaen)
Tors­tai17:00–19:00Luk­sia
Sun­nun­tai17:45 — 19:45Huh­mar­num­men koulu

Voi­ma yli 20 v. Val­men­ta­jat: Taru Salo­nen, Mir­ka Räsä­nen ja Jemi­na Viherkanto

Tors­tai17:00–19:00Luk­sia (vk 37 alkaen)
Sun­nun­tai18:00 — 20:00Huh­mar­num­men­kou­lu

Luk­sian olles­sa sul­jet­tu­na Luk­sian vuo­rot kor­va­taan Ter­va­lam­men kou­lun vuoroilla:

Maa­nan­tai 30.8. ja 6.9.

Vir­tual klo 19:30–20:30

Tiis­tai 31.8. ja 7.9.

Viable klo 18:00–20:00

Voi­ma klo 18:00–20:00

Tors­tai 2.9. ja 9.9.

Viable 19:00 — 20:30