45. Juh­la­gaa­la

Suo­ri­tus­jär­jes­tys

GAALANÄYTÖS KLO 18.00
 

TERVETULOA PUHE


KUKITUS


1. Cheer­lea­din­gin val­men­nus­jouk­kuei­den yhteis­oh­jel­ma 
 

2. Ales­sia, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun esi­tys­oh­jel­ma 1
Val­men­ta­jat: San­ni Mäy­rä­lä ja Aino Lai­ti­nen
 

3. Cla­ra, Mat­kas­sa muut­to­lin­nun 
Val­men­ta­jat: Hel­mi Haa­pa­ran­ta, Suvi Halonen

4. Mek­koa­tel­jee
Kat­saus syk­syn juhlamuotiin

5. Alegria, Ker­ran 1940-luvul­la
Val­men­ta­jat: Kris­tii­na Järvinen

6. Lilet­te, Sini­nen het­ki
Val­men­ta­jat: Helen Haa­pa­la ja Roo­sa Jär­ven­taus­ta, apu­val­men­ta­jat Jani­ka Kuuse­la  ja Ven­la Tuomi

7. Koren­not, Minun elä­mä – mei­dän maa­il­ma
Val­men­ta­jat: Anna Ran­ta­nen ja Vee­ra Mäkelä

8. Vivacious 

9. Ales­sia, jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­luoh­jel­ma 1 
Val­men­ta­jat: San­ni Mäy­rä­lä ja Aino Laitinen

10. Putiik­ki Bra
Kat­saus juh­la­vaan aluspukeutumiseen

11. Impuls­si, Show must go on

VÄLIAIKA 20 MIN. 

 

12. Koren­not, Cafe Pari­sien­ne
Val­men­ta­jat: Anna Ran­ta­nen ja Vee­ra Mäke­lä
 

13. Lilet­te, jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­luoh­jel­ma
Val­men­ta­jat: Helen Haa­pa­la, Roo­sa Jär­ven­taus­ta, apu­val­men­ta­jat Jani­ka Kuuse­la ja Ven­la Tuomi

14. Loo­king Good
Kat­saus syk­syn muotiin

15.  Lumia, Pei­tet­ty kai­paus
Val­men­ta­ja: Annii­na Jär­vi­nen, Arja Puro ja Kris­tii­na Järvinen


16. Ales­sia, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun esi­tys­oh­jel­ma 2
Val­men­ta­ja: San­ni Mäy­rä­lä ja Aino Lai­ti­nen
 

17. Putiik­ki Bra
Kataus juh­la­vaan alus­pu­keu­tu­mi­seen
 

18. Koren­not, kisaoh­jel­ma 2021
Val­men­ta­ja: Anna Ran­ta­nen ja Vee­ra Mäke­lä
 

19. Ales­sia, jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­luoh­jel­ma 2
Val­men­ta­jat: San­ni Mäy­rä­lä ja Aino Laitinen

20. Impuls­si, Hat­kat haa­re­mis­ta
 

21. KUKITUS

22. Gym­nae­stra­da tapahtumatanssi